Miluju, když prší a “musím” být domaI love when it rains and I “have to” be at home


Blanka Kirchner

26. 4. – 6. 6. 2012

Vernisáž výstavy Blanky Kirchner se konala ve čtvrtek 26. dubna od 18:00 do 22:00 hodin v rámci akce Máme otevřeno – večer v galeriích na Praze 7.

Blanka Kirchner se ve své tvorbě zabývá použitím textu, deníkových zápisků a autorskému psaní. Vytváří kolekce, zapisuje, fotografuje a pracuje s nalezeným materiálem. Zajímá se především o individualitu každého z nás, o prolnutí osobní sféry do veřejné, a naopak. Zaznamenává, jak se člověk mění a vyvíjí následkem času a je fascinována kouzlem okamžiku, který je zcela pomíjivý.

Ve výstavním prostoru The 30 Gallery bude možné shlédnout tři díla Blanky Kirchner:

1. Mám zaznamenanou polovinu mého života (fotografie, 2012); autorka pomocí zdokumentované instalace prezentuje své deníky z let 1997 – 2012. V obsahové rovině instalace se protínají dvě zajímavé skutečnosti: deníky za posledních patnáct let, ve kterých má zaznamenanou polovinu života a reálný rozměr na sebe vyskládaných deníků, které sahají přesně do poloviny jejího těla.

2. Vlas je časová osa (instalace z vlasu a textu, 2012); nenápadná instalace z vlasu BK, který pomyslně znázorňuje časovou osu (1 cm = 1 měsíc života), na kterou autorka vypsala důležité události z jejího života za posledních pět let.

3. Nikdo nikdy nepochopí, jaké to je, být někým jiným (sbírka vět, 2008) je brožurka obsahující věty vlastní, převzaté či nalezené. Věty pocházejí z vlastních deníků a textů, úryvků konverzace, ale i knih a časopisů. V brožurce naleznete věty typu: Lásko…NESER MĚ!; Umění a uklízení = terapie; Miluju, když prší a „musím“ být doma; ad.

Tisková zpráva na stažení (PDF, 60 kB)

Pozvánka na stažení (PDF, 966 kB)

* * *

Blanka Kirchner (*1982 v Liberci) žije, studuje a pracuje v Ústí nad Labem, kde působí jako odborná asistentka Jiřího Kovandy v rámci ateliéru Performance na Fakultě umění a designu UJEP, kde od roku 2010 studuje doktorské studium v oboru Vizuální komunikace. Ve své tvorbě se zabývá především „deníkovou“ tematikou a své zkušenosti z této oblasti předává dál také pomocí uměleckých workshopů. Blanka patří do mladé a nadějné umělecké generace působící nejen v Ústí nad Labem. Její poslední úspěšná výstava proběhla v zimě tohoto roku v České národní budově ve městě New York, kde prezentovala svou tvorbu na výstavě s názvem „Gym Lessons“. Krom USA prezentovala svá díla i v dalších zemích, jako je Velká Británie či Německo, a její tvorbu bylo možné shlédnout od roku 2004 i na mnohých výstavách po celé České republice. Více informací o umělkyni naleznete na webových stránkách www.blankakirchner.com.

 


Blanka Kirchner

26 April – 6 June 2012

Preview: 26 April 2012 6-10pm

Blanka Kirchner deals with the use of text, diary entries and authorial writing in her artwork. She creates collections, writes, photographs and works with found materials. The main interest of her is the individuality of each of us, blending personal sphere into the public, and vice versa. She notes how a person changes and develops as a result of time and she is fascinated by the magic of the moment which is absolutely fleeting.

There is possible to see three artworks by Blanka Kirchner:

1. Half of my life has been recorded. 2012

2. Hair is a timeline. 2012

3. No one will ever understand what it’s like to be someone else. 2008

For more information visit www.blankakirchner.com

 

This entry was posted in Archiv. Bookmark the permalink.

Comments are closed.