ZátišíStill life

Václav Kopecký

4. 10. – 25. 10. 2012

Vernisáž výstavy Zátiší umělce Václava Kopeckého se koná ve čtvrtek 4. října od 18:00 do 22:00 hodin v prostoru The 30 Gallery.

Výstava probíhá v rámci druhého ročníku Festivalu Fotograf s názvem Mimo formát. Dále je součástí akce Máme otevřeno – večer v galeriích na Praze 7.
www.fotografestival.cz
, www.facebook.com/fotografestival

Václav Kopecký v prostoru The 30 Gallery realizuje site specific dílo v žánru zátiší. Kompoziční rozsah nápaditého díla není orámován pouze okrajem papíru, ale stává se jím prostředí galerie. Nikoli náhodně je výchozím médiem fotografie. Ta doplňuje svérázný rukopis autora, který se fotografii věnuje téměř výhradně. Kombinací precizního technického zpracování fotografie klasickým přístupem a způsobem instalace dodává dílu svébytnost i aktuálnost.

Vztah mezi návštěvníkem, galerií a samotným dílem je v tomto projektu zásadní. Dílo je vztahovou konstrukcí a fotocitlivý materiál reprezentuje vzájemnou komunikaci. Fotocitlivá emulze je rozlitá v kaluži na podlaze, fotocitlivá vrstva na fotopapíře reaguje na objekt s kterým přichází do kontaktu. Kompozice se skládá z částí nábytku vrhající stín, jehož odraz vytváří fotogram. Vzniká tak vazba mezi objektem a subjektem.

Tisková zpráva na stažení (PDF, 119 kB)

Pozvánka na stažení (PDF, 895 kB)

* * *

Václav Kopecký (*1983 v Praze) žije a pracuje v Praze. Studoval na Fakultě umění a designu UJEP v ateliéru Fotografie profesora Pavla Baňky. Dále na VŠUP v ateliéru Fotografie Aleksandry Vajd a Hynka Alta. Ve své tvorbě se zaměřuje především na médium fotografie, schopnost otisku reality a uchování. Téměř výhradně pracuje s klasickou analogovou fotografií. V tomto roce svá díla vystavoval např. v Galerii 35m2, Fotograf Gallery či galerii M.odla. Byl také jedním z finalistů ceny EXIT 2011 – celostátní soutěže pro studenty vysokých uměleckých škol. Více informací naleznete na www.vaclavkopecki.com.

.

 


Václav Kopecký

4 – 25 October 2012

Preview of the exhibition ‘Still life’, artist Václav Kopecký, will be on Thursday 4 October 2012 from 6 to 10 pm at The 30 Gallery.

The exhibition is taking place within the second year of the Festival Fotograf, entitled Mimo formát / Off Limits, as well as taking place within the event Máme otevřeno (We are open) – the evening in galleries in Prague 7.

Václav Kopecký covers different surfaces in the gallery interior with a photo-sensitive emulsion. The composition made up of furniture parts throws its negative shadow, whose direction will be determined by the October light coming in through the window of the harbor building.
The reflection of that shadow envelop an photogram, connection between outer and inner space.

* * *

Václav Kopecký (* 1983 in Prague) lives and works in Prague. He studied at the Faculty of Art and Design (Jan Evangelista Purkyne University, Usti nad Labem, Czech Republic) in the studio of Photography, professor Pavel Baňka. Furthermore, he attended the Academy of Fine Art (AVU), the studio Photography, professors Aleksandra Vajd and Hynek Alt. His work focuses on the medium of photography, the ability to fingerprint reality and preservation. Almost exclusively he works with the analog photography. This year, for example, he presented own artwork at Gallery 35m2, Photographer Gallery or Gallery m.odla. He was also one of the finalists of price EXIT 2011 – a national competition for students of art universities. For more information visit www.vaclavkopecki.com.

This entry was posted in Aktuálně. Bookmark the permalink.

Comments are closed.